SẢN PHẨM ĐỒNG GIẢ CỔ

Mạ đồng giả cổ chính là phương pháp phủ lên bề mặt kim loại một lớp đồng để bảo vệ, tăng độ bền, chống oxy hóa, trang trí,.. Phương pháp này là một trong những cách xử lý bề mặt kim loại được áp dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp hiện nay. Sản phẩm được thực hiện tại Xi Mạ Ngũ Kim Việt Nam.

đồng giả cổ xi mạ ngũ kim
đồng giả cổ xi mạ ngũ kim việt nam
Sắt mạ đồng thau giả cổ xi mạ ngũ kim
Sắt mạ đồng thau giả cổ xi mạ ngũ kim
dong gia co xi ma ngu kim 6
đồng giả cổ ngũ kim
đồng giả cổ ngũ kim
đồng giả cổ ngũ kim
đồng giả cổ ngũ kim